Sandra Phlippen Wikipedia

Sandra Phlippen Wikipedia
Sandra Phlippen Wikipedia

Sandra Phlippen Wikipedia:- Sandra Phlippen is hoofdeconoom Nederland van ABN AMRO Financial Institutions. Zij voltooide zowel haar middelbare school- als haar hbo-opleiding aan respectievelijk Highgate High School en het Tinbergen Instituut. Phlippen is naast socioloog ook econoom en vanaf 1 december 2019 hoofdeconoom bij ABN AMRO Financial Institution. Sinds maart 2022 is Sandra als extern adviseur verbonden aan het onafhankelijk begrotingstoezichtsorgaan van de Raad van State, Raad van State.

Sandra Phlippen is universitair docent aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam, waar zij toegepaste economie doceert. Zij is tevens hoofd Nederland bij het Economisch Bureau van ABN Amro. Voorheen was Phlippen hoofdeconoom van het Algemeen Dagblad. Met opiniestukken, discussies en televisieoptredens draagt zij bij aan het publieke debat over uiteenlopende economische onderwerpen.

In mei 2010 begon Sandra haar loopbaan als gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In Hilversum was zij een klein jaar werkzaam als Economenpanellid Vila VPRO. Drie jaar lang was zij lid van de Lidraad van Advies van de Pieter Hennipman Stichting. Bij FD Mediagroep was zij 5 jaar en 4 maanden Hoofdredacteur ESB en Hoofdredacteur ESB. Gedurende 1 jaar en 11 maanden maakte Sandra deel uit van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Zij zat vier jaar in de gespreksraad van Delta Lloyd. Phippen was in totaal 1 jaar en 7 maanden economieredacteur van AD NieuwsMedia.

Sandra is ook assistent-professor aan de Erasmus School of Economics, waar ze een grootschalig veldexperiment over beroepsmobiliteit uitvoert. Tijdens de pandemie maakte zij als economisch expert deel uit van de adviesgroep “Lessons Learned COVID-19” van het Ministerie van Volksgezondheid. Sandra is actief in de publieke sfeer door regelmatig bij te dragen aan publicaties en op te treden in Nederlandse en internationale radio- en televisie-uitzendingen. De afgelopen anderhalf jaar heeft zij zich toegelegd op het beschrijven van de sociale en economische gevolgen van de COVID-19-problematiek.

Sandra Phlippen Wikipedia

Met Phlippen als hoofdeconoom worden twee van de drie grootste Nederlandse banken momenteel geleid door een vrouw. Bij ING is dat al enige tijd Marieke Blom. Phlippen kijkt duidelijk uit naar haar toekomstige functie, die zal aansluiten bij haar huidige rol. Het is een grote eer om Han’s opvolger te zijn als hoofdeconoom. Phlippen verklaarde: “Ik kijk ernaar uit om samen met het team de functie van de economische denktank voor de bank en de samenleving verder vorm te geven.”

Sie können auch mögen:Günter Netzer Vermögen

Ze konden er allemaal inkomen, maar hij was haar tijdelijk kwijt. Phlippen merkte op hoe zij om de vijf jaar haar werk neerlegt voor een periode van introspectie. Een paar maanden was voldoende. Het was een ongeëvenaarde luxe, vond Lips, maar Phlippen, die altijd zo’n lucide kijk op onze maatschappij had gehad, vond dat iedereen eraan moest deelnemen. Waarom dan? Lips staarde een tijdlang moedeloos naar zijn televisie en vervolgens naar de afstandsbediening, voordat hij zich realiseerde dat de wereld nog verwarrender was geworden.

Zij was ook de vorige hoofdredacteur van ESB, het tweewekelijks economisch en statistisch tijdschrift van Nederland. Haar werk heeft haar zowel bekendheid als beruchtheid opgeleverd. Zij was ook bestuurslid van het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Koninklijke Economische Vereniging.

Weltweit im Trend:Rachel Zegler Taille

Volgens Phlippen is de selectie van de volgende voorzitter van de Europese Commissie belangrijk, maar minder belangrijk dan de selectie van de nieuwe president van de ECB. Het is jammer dat door het gelijktijdige karakter van alle benoemingen de selectie van de volgende President van de ECB lijkt te worden beïnvloed door wie de andere “carrousel”-positie zal invullen. Vooral vanwege de invloed van de ECB zal zelfs een bescheiden koerswijziging grote gevolgen hebben.

Het Gesprek van je Leven van Annemiek Leclaire bundelt de interviews die zij het afgelopen jaar publiceerde in haar gelijknamige column in Het Financieele Dagblad. Het publiek van Die ene patiënt. Onder anderen Sandra Phlippen, Arthur Japin, Awraham Soetendorp, Dilan Yesilgoz-Zegerius, Sander de Hosson, Rein Wolfs, Marry de Gaay Fortman, Francine Houben, Esther Verhoef, Elnathan Prinsen, en Iris van der Post hebben meegewerkt.

Mehr wie das:Bob Lazar Net Worth
Sandra Phlippen Wikipedia
Sandra Phlippen Wikipedia